Legaten

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking per testament. Dat kan zowel van roerende en/of onroerende goederen zijn. De legataris is degene die het legaat ontvangt. Een legaat kan geschonken worden aan één of meerdere personen maar ook aan een organisatie die gerechtigd is om legaten te aanvaarden.

Met jouw schenking kunnen we nog meer Oostendenaars helpen

Wist je dat vzw Lichtbaken een bedrijfsrevisor heeft aangesteld die jaarlijks de boekhouding van onze vzw controleert? Alle inkomsten van de vzw en dus ook legaten worden ingezet om arme Oostendenaars nog beter te helpen. We houden van een transparante werking en vinden het dan ook belangrijk dat de revisor onafhankelijk en onpartijdig onze betrouwbaarheid kan aantonen.

Dankzij jouw schenking kunnen we nog meer arme Oostendenaars een warme thuis bieden, een warme maaltijd en warme kleren.

Een legaat schenken aan vzw Lichtbaken

Als erflater kan je in jouw testament ook een legaat schenken aan vzw Lichtbaken. Op deze legaten is een verlaagd tarief van 8,5 % van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.

Stel vzw Lichtbaken in je testament aan als algemeen of gedeeltelijk legataris en vermeld dat je al je bezittingen of een deel ervan afstaat aan vzw Lichtbaken, Romestraat 52, 8400 Oostende (Ondernemingsnummer: 0435.445.767).

Om verlies of misverstanden te vermijden, raden we altijd aan om een eigenhandig geschreven testament te laten registreren via een notaris.

Welke types legaten bestaan er?

  1. Het algemeen legaat
    Bij een algemeen legaat schenk je al je bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. Als je al je bezittingen aan vzw Lichtbaken wil schenken, maak je van de vzw Lichtbaken je algemene legataris.
  2. Het legaat onder algemene titel
    Bij dit legaat schenk je een deel van je bezittingen aan één of meerdere personen of aan een organisatie. Je beslist hierbij zelf hoeveel % van je bezittingen je nalaat.
  3. Het bijzonder legaat
    Bij het bijzonder legaat, schenk je een bepaalde som geld of een bepaald goed aan één of meerdere personen of aan een organisatie. In dit geval zal deze persoon of organisatie enkel deze som of het bepaalde goed krijgen dat je uitdrukkelijk hebt nagelaten.

Wil je (een deel van) jouw erfenis nalaten aan een goed doel en draag je vzw Lichtbaken een warm hart toe, bespreek dit dan met jouw notaris, die helpt jou graag verder.

We willen je alvast bedanken om vzw Lichtbaken hiervoor in overweging te nemen. Jij maakt Oostende warmer!

Warme groeten,

Pierre, voorzitter vzw Lichtbaken